Projekty Unijne

Projekt 1

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. jest beneficjentem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Polski Wschodniej, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Cel projektu

Celem projektu o wartości 307 497,36 zł jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej firmy a efektem bezpośrednim ma być zapewnienie płynności finansowej organizacji w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona została dotacja tj. do 30.09.2020r.

Dofinansowanie projektu z UE

307 497,36 zł

Projekt 2

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój

Fischer Automotive Sp. z o.o Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Internacjonalizacja firmy Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp. k. na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży części samochodowych i lotniczych.

Cel projektu

Rozwój działalności eksportowej firmy Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp. k. poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych dla branży części samochodowych i lotniczych.

Dofinansowanie projektu z UE

429 180,00 zł

Projekt 3

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój

Fischer Automotive Sp. z o.o Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Internacjonalizacja firmy Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp. k. na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży części samochodowych i lotniczych.

Cel projektu

Rozwój działalności eksportowej firmy Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp. k. poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych dla branży części samochodowych i lotniczych.

Dofinansowanie projektu z UE

291 100,00 zł